FuelCell Energy Sustainability Report, Fiscal Year 2023

FuelCell Energy

.FuelCell Energy, Inc היא חברה ציבורית (Nasdaq: FCEL) של אספקת אנרגיה וניהול פליטות בטכנולוגיות של אנרגיה נקייה בת-קיימא, הנותנת מענה לאתגרים בעולם סביב נושא האנרגיה. FuelCell  מחוייבת לעזור ללקוחותיה להשיג את יעדיהם הסביבתיים על ידי אספקת פתרונות אנרגיה.

החברה מייצרת פלטפורמות טכנולוגיות של תאי דלק ובעלת 531 פטנטים בתחום. FuelCell Energy ממוקמת ב- DANBURY קונטיקט, שם גם נמצא פארק תאי הדלק שלה שהוא השלישי בגודלו בעולם.

זהו הדוח הראשון של החברה ומשקף את המחויבות וההתקדמות שלה לקראת השגת יעדי הקיימות. הדוח מציג אבני דרך של החברה, יוזמות אסטרטגיות ושיתופי פעולה של פרויקטים עם חברות כגון Toyota Motor North America, ExxonMobil ו-IBM.

לאורך הדוח יש דגש חזק על טכנולוגיה וחדשנות כשהדגש הוא על חשיבות החברה עבור חברות המחפשות פתרונות לבעיות האנרגיה המורכבות כיום.

אימפקט דרך עיצוב (Impact through Design)

דוח זה הוא הדוח הראשון שמוציאה החברה. בדוח מדוייק וענייני סוקרת החברה את כל השפעתה על סביבה, חברה וממשל תאגידי. מספר דגשים עיצוביים שייצרו אימפקט דרך עיצוב:

א. שימוש בצבעי הסגול, אפור כחול של החברה. בידול צבעוני של החברה ממתחריה. 

ב. מראה טיפוגרפי שקט עם נגיעות צבעוניות ותמונות מעטות לנראות טכנלוגית.

ג. שימוש בציטוטים של החברה לצד לקוחות המהווים קבלות לנעשה.

ד. שימוש בגרפים ודיאגרמות לצד נתונים מספריים רלוונטים לאורך הדוח.

 

לצפייה בדוח: הדוח המלא

כתיבה ודיווח: BeyondBusiness

FuelCell Enery
FuelCell Enery
FuelCell Enery
FuelCell Enery
FuelCell Enery
FuelCell Enery
FuelCell Enery
FuelCell Enery

רוצה לראות עוד?

אחריות תאגידית

עיצוב דוחות בדרך לשנות את העולם

עבודות

מה מעניין אותך לראות?

כישורים תוצרת בית

כל הכישורים במקום אחד