Orbia Sustainability Report 2019

אורביה

אורביה היא חברה המובילה את אנשיה עם ייעוד ברור, בתשוקה אחר אתגרים המגדירים כיצד אנשים יחיו וישגשגו מחר. החזון של אורביה לשלב בין נקודות החוזק של העסקים שלה לכדי משהו גדול יותר. מכיוון שסוגיות מערכתיות גדולות דורשות פתרונות אסטרטגיים, שיתופיים ומרכזיים אנושיים שקשה לחברה אחת להתמודד לבדה.

בגישה זו, אורביה ממציאה מחדש את עתיד הערים והבתים, מצמצמת מחסור במזון ובמים, מרחיבה את הגישה לבריאות באמצעות חומרים מתקדמים ומחברת אנשים ברחבי העולם לתשתיות נתונים גלובליות.

אורביה החלה כיצרנית מובילה של סחורות, ובאמצעות השקעה וצמיחה אסטרטגית הפכה למובילה עולמית בפולימרים, חומרים ותשתיות. כיום היא פועלת ב- 41 מדינות ומעסיקה יותר מ 22,000 אנשים ברחבי העולם.

לצפייה בדוח המלא: www.orbia.com/sustainability
כתיבה ודיווח: www.b-yond.biz 

אימפקט דרך עיצוב (Impact through Design)

העבודה על העיצוב החלה לאחר מיתוג שעברה החברה. האתגר היה שיבוץ אלמנטים עיצובים, שניבנו לפלטפורמות אחת, בדוח הקיימות. שימוש בצבעוניות החדשה של המותג בשילוב טיפוגרפיה ומשחק עם מה שהחברה מכנה ״הסימן״ הפכו לכלים להנגשה בצורה ברורה ושקופה את השינויים שהחברה בחרה להציג. אותם אלמנטים שימשו לשפה הגרפית שעל בסיסה עיצבנו את הגרפים השונים. את החוצצים הפנימיים ניצלנו להצפת שאלות הקשורים לתחומי עיסוק החברה. בפרקים שהופיעו על פי חוצצים הצגנו חלק מהפתרונות שיש לחברה להציע לבעיות אלו, מלווים במקרי בוחן.

רוצה לראות עוד?

אחריות תאגידית

עבודות

כישורים תוצרת בית