דוראל דוח ESG לשנת 2021

דוראל אנרגיה

דוראל היא חברה ציבורית יזמית גלובלית, הפועלת בתחום האנרגיה המתחדשת והתשתיות הסביבתיות, משנת 2007. החברה הונפקה בבורסה לניירות ערך בתל אביב בחודש יוני 2020 ונסחרת מאז במדדים ת"א 90, ת"א 125, אקלים נקי, מדד הקלינטק ועוד. דוראל פועלת בישראל ובעולם לייזום, פיתוח, תכנון, רישוי, ניהול הליכי מימון, הקמה, החזקה, ניהול, הפעלה ותחזוקה של מערכות לייצור חשמל ומימן ירוק ממקורות אנרגיה מתחדשת.

דוראל עוסקת בפיתוח ובהשקעה בטכנולוגיות ובחדשנות עם מוכוונות לקיימות סביבתית עולמית, באמצעות חברת הבת 'דוראל- טק'.

דוראל מביאה את הניסיון, התעוזה, החדשנות והיכולות שלה ביזום ופיתוח מיזמי אנרגיה מתחדשת ובטיפול בתשתיות סביבה (מתקני Waste To Energy, ביו-גז וטיפול בזבל אורגני) גם לשווקים הגלובליים, ופועלת כיום בייזום פיתוח והקמה של מתקני אנרגיה מתחדשת בארצות הברית, פולין, איטליה, רומניה ודנמרק.

דוראל פועלת בישראל ובעולם באמצעות כ-198 תאגידים בשלל תחומי האנרגיה המתחדשת, המאורגנים תחת חמש זרועות עיקריות-דוראל ישראל, דוראל אירופה, דוראל ארה"ב, דוראל-טק ודוראל תשתיות סביבתיות. 

אימפקט דרך עיצוב (Impact through Design)

בשנים האחרונות דוראל אנרגיה הלכה וצמחה והחלה למצב עצמה גם מול קהל המשתמשים באמצעות תשדירי טלוויזיה בהם ליווה אותה הסלוגן: ״מכניסים שמש. מוציאים חשמל״. עם סלוגן זה החלטנו להמשיך ולהפוך אותו לקונספט של שערי הנושא. בכל תחום אנו מכניסים ידע, הון אנושי, נתונים וכו׳ ומוציאים משהו עם ערך מוסף העולה על סך המרכיבים שהוכנסו לדוגמה:
מכניסים אנרגיה ירוקה > שומרים על הסביבה, מכניסים חדשנות וטכנלוגויה > מייצרים יתרון תחרותי, מכניסים מעורבות ותמיכה > משיגים שגשוג קהילתי, מכניסים חזון ומקצועיות > מייצרים שקיפות ואחרון חביב: מכניסים מדדים > מוציאים תוצאות.

לצד הסלוגן הקפדנו על צבעי המותג המזוהים עם חברת האם וחברות הבת, לאורך הדוח הצפנו ״מספרי כוח״ שמראים תוצאות וקבלות וניסינו להנגיש את הפריסה והעיסוק של החברה בשלל אינפוגרפיקות, מפות, דיאגרמות ואייקונים.

לצפייה בדוח: הדוח המלא 

כתיבה ודיווח: BDO

Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021
Doral_ESG_Report_2021

רוצה לראות עוד?

אחריות תאגידית

עבודות

כישורים תוצרת בית