Ratio דוח ESG לשנת 2021

רציו אנרגיות

רציו אנרגיות, הינה שותפות אנרגיה מהוותיקות והמובילות בישראל, אשר נוסדה בשנת 1992 על ידי חברת רציו אנרגיות ניהול בע"מ.

רציו מפתחת ומשקיעה בפתרונות לאספקת אנרגיה נקיה ודלת פחמן ועוסקת בחיפוש, פיתוח והפקה של מקורות אנרגיה מגוונים, הכוללים כיום גז טבעי. רציו, שהייתה היזמית הראשונה של מאגר לוויתן, גילתה בשנת 2010 יחד עם שותפותיה שהצטרפו אליה את לוויתן – שדה הגז הטבעי הגדול ביותר בים התיכון. לוויתן החל להפיק גז טבעי בשנת 2019, בהתאם ללוחות הזמנים, והוא מוכר כיום גז טבעי ללקוחות בישראל, ירדן ומצרים ומשם חלקו מיוצא לאירופה.

אימפקט דרך עיצוב (Impact through Design)

בדוח זה רצינו להדגיש את ההשפעה הסביבתית, הכלכלית, החברתית והתאגידית של רציו. רובנו שמענו על מאגר לוויתן. פחות מאיתנו יודעים שזו רציו אנרגיות שהצעידה את ישראל לקראת עצמאות אנרגטית. מעט עוד יותר יודעים, ועוד במספרים,  מה הייתה השפעתם. על מנת לספר ולהנגיש נושאים אלו חילקנו את הדוח לפרקים על פי השפעתם:

השפעה סביבתית: שואפים לאנרגיה נקייה – כלכלה דלת פחמן וחדשנות,

השפעה חברתית: פועלים לחוסן קהילתי ולעצמאות אנרגטית

השפעה תאגידית: מחויבים להתנהלות עסקית, אתית ומבוססת אמון.

לכל פרק צרפנו גרפים, נתונים והסברים הקשורים לנושאים המדוברים ולאורך הדוח שיבצנו תמונות מעולם התוכן והאקוסיסטם שלהם – הים – בו רציו פועלת.

לצפייה בדוח: הדוח המלא

כתיבה ודיווח : BDO

רשימת דוגמאות לעיצוב דוחות ESG, אחריות תאגידית וקיימות לשנים 2021 - 2020

שם חברה
שנה
קישור
FuelCell Energy Sustainability Report, Fiscal Year 2023
2023
דלתא גליל ישראל מותגים 2021-2022
2021-2022
ואבן קיסר דוח ESG 2021-2022
2021-2022
קבוצת עזריאלי. דוח ESG לשנים 2021-2022
2021-2022
קבוצת בזן. דוח ESG לשנת 2022
2022
דוראל אנרגיה. דוח ESG לשנת 2022
2022
צים. דוח ESG לשנת 2022
2022
אסותא. דוח אחריות תאגידית 2021-2022
2021-2022
קבוצת שטראוס. תקציר קיימות 2022
2022
Beewise. דוח אימפקט לשנת 2022
2022
Delta Galil ESG report 2021
2021
מקס סטוק בע״מ. דוח ESG לשנת 2021-2022
2021-2022
קבוצת בזן. דוח ESG לשנים 2019-2021
2019-2021
רציו אנרגיות. דוח ESG לשנת 2021
2021
2021 ZIM ESG Report
2021
טמבור דוח אחריות תאגידית 2020 וסקירת פעילות 2021
2020-2021
דוראל דוח ESG לשנת 2021
2021
שטראוס תקציר דוח קיימות לשנת 2021
2021
Shufersal Sustainability Report 2020
2020
2019-2020 Enlight Impact Report
2019-2020
אבן קיסר דוח אחריות תאגידית וקיימות (ESG) 2020
2020
Delta Galil ESG Report 2019-2020
2019-2020

רוצה לראות עוד?

אחריות תאגידית

עיצוב דוחות בדרך לשנות את העולם

עבודות

מה מעניין אותך לראות?

כישורים תוצרת בית

כל הכישורים במקום אחד